Woos

Со две отвори и со можност за поставување на одвојувачкиот ѕид со поглед на двете простории, Wооs ќе стане ваш омилен. Има моќ од 15kw и тежина од 168kг.

Карактеристики:

 • Номинална моќност  – 15kw
 • Топлински простор – 100m3
 • Оџак излез – 180 мм
 • Тежина над – 150 кг
 • Ефикасност – 80%
 • Температура на издувни гасови – 245 °C
 • Минимален оџак – 17Pa
 • Надворешно поврзување цевка за доток на свеж воздух
 • Дрво должина на цепаница – 60 см
 • Чистење на простор – да
 • Вид на гориво: дрво и брикети
 • Потрошувачка на гориво: 0,3 = 1,5 kg/h